Jump to content
Sign in to follow this  
limon

Regulamin / Rules / ПРАВИЛА

Recommended Posts

REGULAMIN

 

Zakaz niszczenia pojazdów w Safe Zone

- W Safe Zone zabrania się jakiegokolwiek uszkadzania lub niszczenia pojazdów.

 

Zakaz kradzieży w Safe Zone

- W Safe Zone zabrania się kradzieży przedmiotów jak i pojazdów oraz wszystkiego co do Ciebie nie należy.

 

Zakaz zabijania w Safe Zone

- Zabijanie w Safe Zone jest bezwzględnie zakazane

 

Safe Zone to nie parking.

- Iż tsunami co pewien czas przechodzi.

 

Zakaz cheatowania/glitoch'owania (Bugowania)

- Na serwerze obowiązuje absolutny zakaz cheat'owania/glitch'owania.

 

Zakaz robienia Combat Log'ów.

- Iż ban za to grozi.

 

Zakaz budowania na wybrzeżu, przy Safe Zone i w budynkach

- Na serwerze obowiązuje zakaz budowania baz w budynkach oraz w odległości mniejszej niż 1,5 km od wybrzeża oraz Safe Zone

  (jak również zakaz budowania baz bliżej niż 1km od Baz Wojskowych, Bash'a, Bandit Camp'a oraz Aircraft Dealerów)

 

Brak kultury osobistej ban=3h.

-Brak kultury osobistej na serwerze grozi banem do trzech godzin.

 

Nie bądź chujem, grają tu też inni ludzie.

- Zachowania psujące rozrywkę innym graczom takie jak uciążliwe kampienie na Safe Zone mogą zostać ukarane banem.

  

 

 

 

RULES

 

Prohibition of destroying vehicles in Safe Zone

-While in in SafeZone it is forbidden to damage or destroy vehicles.

 

The prohibition of stealing in Safe Zone

-While in Safe Zone it is forbidden to steal items and vehicles, and every thing that does not belong to you.

 

Prohibition of killing in the Safe Zone

-Prohibition of camping on Safe Zone.

 

Safe Zone is not  parking.

-Don't be surprised when your vehicle dissapear after some time.

 

Combat Logging is not allowed.

-Because you can be banned for this !

 

Prohibition of cheating/glitching(Bugs)

-The server applies the absolute prohibition of cheating/glitching

 

The prohibition of building on the coast and inside buildings

-Building inside buildings is not allowed. Bases can't be build closer than 1,5 km from coast and Safe Zone.

 

For lack of manners ban=3h.

-No manners on the server is equal to the ban for three hours.

 

Don't be a dick.

There are other players playing here as well.

 

 

 

ПРАВИЛА

 

Запрещено уничтожать автомобили в Сейф Зонах

-В Сейф Зоне запрещается наносить любые повреждения или уничтожение транспортных средств.

 

Запрещено воровство в Сейф Зонах

-В Сейф Зоне запрещено красть вещи и транспортные средства, а также все, что не принадлежит вам.

 

Запрещены убийства в Сейф Зонах

-Запрещены убийства в Сейф Зонах.

 

Сейф Зоны - не парковки.

-В определенное время происходит зачистка Сейф Зон, во избежание удаления вашей техники избегайте длительных парковок в Сейф Зонах.

 

Запрещено использование багов / читов

-За использование багов / читов  перманентный бан.

 

Combat Log запрещен

-За Combat Log (выход во время боя) бан 24 часа.

 

Запрещено строительство на побережье, в зданиях и вблизи Сейф Зон 

-Застраивать здания запрещено. Нельзя строить базы ближе чем за 1,5 км от побережья и Сэйф Зоны.

 

Из-за отсутствия манер бан 3 часа.

-Любое оскорбление, и грубые выражения караются баном 3 часа.

 

Администрация оставляет за собой право избавиться от человека, которого считает идиотом.

Edited by limon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×